چطور با آرد کامل یک نان خانگی برای نهار درست کنیم


شیر: 2/3 پیمانه

آب: 2/3 پیمانه

رول نهار آرد کامل

چطور نان آرد کامل و جو پرک خانگی درست کنیم


آب: 1 پیمانه

شیر: 1 پیمانه

نان آرد کامل و جو پرک

طرز تهیه نان هات داگ خانگی


شکر: 1 ق.غ

مخمر: ¾ 1 ق.چ

نان هات داگ

طرز تهیه نان ساندویچی خانگی


مخمر: ½ 4 ق.چ

آب گرم: ¾ پیمانه

نان سفید ساندویچ

طرز تهیه نان خانگی عسل و آرد کامل


خمیر اولیه:

آب گرم: 3 پیمانه

نان عسل و آرد کامل

چطور خمیر پیتزای خانگی درست کنیم


آب گرم: 1 پیمانه

مخمر: 1 ق.چ

خمیر پیتزای پایه

طرز تهیه نان فرانسوی در خانه


مخمر: ½ 1 ق.غ

آب گرم: ½ پیمانه

نان فرانسوی

چطور نان farmhouse درست کنیم


آرد: ½ 3 پیمانه

مخمر: ¼ ق.غ

نان Farmhouse

طرز تهیه خمیر پیتزا نیویورکی


آرد: ½ 4 پیمانه

شکر: ½ 1 ق.غ

خمیر پیتزا نیویورکی

صفحه3 از3